Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gruodis
Straipsnelis:
[Recenzuojamasis J. Palionis, Lietuvių literatūrinė kalba XVI-XVII a., Vilnius, 1967, 238 šį žodį laiko priklausantį liaudinės lietuviškos leksikos grupei] Sunku įsivaizduoti, kad šitie pavadinimai būtų atsiradę be lenkų kalbos įtakos: […] gruodisgrudzień.
Šaltinis:
Safarewicz 1969, 227

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas