Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grùzdė
Straipsnelis:
[Rec. Етимол. сл. укр. мови, 1982, t. 1] Referuojant kitų aiškinimus, sakoma, kad grybo pavadinimas грузд(ь) galįs būti susijęs su гру́да ‘grumstas, gabalas, kambarys’ (dėl augimo ant kauburių), be to, gal dar lyginamas su lie. gruzdùs ‘trapus, graudus’, o lyginimas su lie. gruzdénti| ‘rusenti, smilkti’ (dėl grybo ir dūmo kartumo) laikomas mažiau patikimu (p. 605); čia sudaromas klaidingas įspūdis, kad gruzdénti – veikiau visai kitos šeimos, negiminiškas žodis (bet su tuo neleidžia sutikti jau vien gruzdė́ti, jungiantis abi reikšmes – ‘rusenti, smilkti’ ir ‘trupėti, traškėti’); jeigu svarbiausia semantinis pamatavimas (motyvacija), jį geriausiai parodo to paties ar artimo grybo giminiškas pavadinimas lie. grùzdė šalia gruzdùs bei gruzdė́ti (plačiau pažįstamas grū̃zdas nėra toks aiškus – jis galėtų būti ir slavizmas, atsiradęs, kaip manoma, iš br. грузд), vadinasi, (ryt.) sl. *gruzdь (*gruzdь) bei lie. grùzdė pagal motyvaciją yra ‘gruzdus, graudus (trapus) ar gruzdantis (trupantis) grybas’, formaliai artimiausi yra lie. grauzdùs ‘kietas, graudus’, griauzdas ‘kriaukšlas’, grauzdėti ‘gruzdėti, rusėti’, la. gràuzdêt.
Šaltinis:
Urbutis 1986b, 87

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas