Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gruzdė́ti
Reikšmė:
rusenti, smilkti; trupėti, traškėti
Straipsnelis:
žr. gruzdė
Šaltinis:
Urbutis 1986b, 87
Antraštė:
gruzdė́ti
Reikšmė:
plyšti, sprogti, trūkinėti
Straipsnelis:
Bernekerio žodyne (SEW I 372 bulg. leksema grъzdav ‘išdaužytas, nelygus, duobėtas (kelias), šiurkštus, užkimęs’, grъzdělív ‘t. p.’ laikoma etimologiškai neaiškia ir ją rasime įrašytą lizde *gъrzdavъ. Mladenovas [...] irgi nepateikia nė vieno tolimesnio bulg. žodžių giminaičio. Bulg. leksemos siejasi su lie. gruzdùs ‘trapus, lūžus’, gruzdẽlis ‘sąšlavos, šiukšlės’, gruzdė́ti, -du, -dėjau ‘plyšti, sprogti, trūkinėti’.
Šaltinis:
Schütz 1956, 42

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas