Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gryslė
Reikšmė:
viksva, Cerex
Straipsnelis:
Lie. gryslė ‘viksva, Carex’ < la. grīslis (tarm. dar ir grîsla²): grislēgríslis…; LBŽ nustatyta (tikriausiai vien iš netikslaus le. ir r. vertimo), kad tai daržovės Lepidium sativum L., sėjamosios pipirinės pavadinimas (rašomas grįslė, bet nurodoma, kad paimta iš Miežinio; LKŽ – grįslė̃ tokia pat reikšme). Latvių žodis (dažniausiai viksvos, kartais ir glaustažiedžio vikšrio, Juncus conglomeratus L., pavadinimas) susijęs, be abejo, su la. griezt, lie. grę̃žti, ir jeigu lietuvių kalba iš seno turėtų jo atliepinį, pastarojo kamienas būtų grįšl-.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas