Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gužė́ti
Reikšmė:
bėgti minia, versti, susibėgti
Straipsnelis:
žr. gunžys
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 337–340
Antraštė:
gūžėti
Reikšmė:
rinktis, plaukti iš visur
Straipsnelis:
žr. gužynės
Šaltinis:
Smoczyński 1986b, 77–79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas