Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gužutis
Reikšmė:
gandras
Straipsnelis:
žr. gužas
Šaltinis:
Клепикова 1961, 162
Antraštė:
gužùtis
Reikšmė:
gandras
Straipsnelis:
žr. gužas
Šaltinis:
Safarewicz 1958, 173
Antraštė:
gužùtis
Reikšmė:
gandras
Straipsnelis:
žr. gužas
Šaltinis:
Urbutis 1966b, 185
Antraštė:
gužùtis
Reikšmė:
bocian
Straipsnelis:
žr. gužas
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas