Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gubyti
Straipsnelis:
Lie. gubyti ‘prellen, schlagen’ (Nesselman, Kurschat), la. gubît ‘rauben, heimlich od. gewaltsam wegnehmen; haschen, fangen; gewaltsam wegschaffen, abtreiben’ veikiausiai yra vienašakniai su gùbti, gum̃ba ‘dubti, linkti’, gaũbtis ‘lenktis, riestis’, gaũbti ‘(nematant) imti, griebti, glemžti’. Dėl reikšmės plg. daũbti ‘duobti, lenkti; dobti, mušti’, duõbti ‘daryti įdubimą; skobti, skaptuoti; mušti’.
Šaltinis:
Karaliūnas 1970d, 208

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas