Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gudaĩ
Straipsnelis:
Jotvingių guti ‘kryžiuočiai’ sietinas su lie. gudaĩ ‘baltarusiai, kartais rusai ar lenkai’. Šis etnonimas kildinamas iš gotų vardo *gutaz, kai jis dar buvo tariamas *ghudas (*ghudos).
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 73
Antraštė:
Gudaĩ
Straipsnelis:
Lie. Gudaĩ, la. Gudi gali būti siejamas su lie. gaũsti (gaũdžia), la. gàũst, gudât ‘muhen; (weh)klagen’ (Karaliūnas 1985, kitaip Fraenkel LEW).
Šaltinis:
Dini 1996, 44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas