Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gugà
Reikšmė:
kupra, kauburys, kalvelė
Straipsnelis:
Alb. gungë f. ‘kupra, kauburys’, gunga pl. arrë gungë ‘riešutas, kurio negalima lengvai suskaldyti’. Lygintinas su lie. gùnga ‘kuprelė; kamuolys’, gùnglė ‘auglys, kupra’, la. gungis ‘kupra, auglys; mazgas’, kurie gretinami su lie. gugà ‘kupra, kauburys, kalvelė’, r. guglja ‘kupra, auglys’ ir t. t.
Šaltinis:
Çabej 1962c, 59 (73)
Antraštė:
gugà
Reikšmė:
kupra, gumbas
Straipsnelis:
[Pelasgų priebalsių pasikeitimo taisyklės yra suformuluotos ir pailiustruotos knygoje Le pélasgique 13t.: aspiruoti sonoriniai davė paprastus sonorinius, sonoriniai – dusliuosius, duslieji paprasti – dusliuosius aspiruotus.] Troados iškyšulio pavadinimas Γύγας : κόκκυς· λόφος ir pietų Italijos iškyšulio pavadinimas Κόκυνθος. Šias formas reikia sugretinti su lie. gugà, le. guga ‘kupra, gumbas’ ir t. t. (Van Windekens, BzN 8. 171 t.). Apeliatyvas γύγης (pramanyto paukščio pavadinimas); apeliatyvas κύκνος ‘gulbė’. Reikia atstatyti ide. *gug-, iš kurio taip pat kilo s. isl. kjūklingr (*geug-) ‘paukštis’ (Van Windekens, Ling. Posn. 6. 13t.. [8]…[9] Aišku, kad čia turime žodžius su priebalsių pasikeitimu ir be jo. [9]
Šaltinis:
Windekens 1960b, 8–9
Antraštė:
gugà
Reikšmė:
gumbas ant medžio, iškilumas, kupra
Straipsnelis:
žr. gunžys
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 337–340
Antraštė:
gugà
Reikšmė:
tokia baidyklė
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] Lie. gugà ‘tokia baidyklė’ (Viekšniai) yra sulinkusi, susigugenusi būtybė, plg. gùgti ‘linkti’, susigùginti ‘susiriesti’.
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 183

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas