Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gukčióti
Reikšmė:
žagsėti
Straipsnelis:
Didoka grupė žodžių variantų su a // u yra susijusi su baltų kalbų balsių kaitos a eilės įėjimu į u eilę skirtingose šnektose: […] gãkčioti // gókčioti Rs // gukčióti Ds, Skd.
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas