Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
guldýti
Reikšmė:
kastruoti
Straipsnelis:
Fraenkelis, (p. 175) atmentęs galimybę tapatinti su guldýti ‘atmesti palikti’ ecc., lygina su galdyti ‘trinti’ ecc., sl. golŭ ‘plikas, nuogas’ ecc. Tai nėra labai aišku. Vasmerio pasiūlytas lyginimas (juo remiasi ir Fraenkelis) r. klast’ ‘kastruoti’ su lo. clādēs, gr. κλαδαρός ‘gležnas, trapus’ ecc. mane verčia manyti, kad šiai grupei taip pat priklauso s. air. claideb ‘špaga, kardas’ ecc., su kuriuo senokai sieta ir dabar vėl prisiminta (cfr. Walde Hofmann I, 603). Tas pats claideb ne kartą buvo gretintas su gladius, nors sunkumų sudaro pirminis media vietoj silpnojo. Vis dėlto aš vėl sieju guldýti su lo. gladius [‘kardas’] ir todėl turėčiau paaiškinti žodžio pradžios skirtumus (klad-/glad-), įžvelgdamas visuose šiuose žodžiuose ne skirtumus, o bendrumą.
Šaltinis:
Pisani 1957, 301
Antraštė:
guldýti
Reikšmė:
verschneiden, kastrieren
Straipsnelis:
E. Fraenkelis savo žodyne lie. guldýti ‘verschneiden’ atskiria nuo lie. guldýti ‘langgestrecht hinlegen, zu Bette schlafen, legen, zu Boden strecken’ ir pirmąjį gretina su lie. gáldyti ‘trinti, šveisti (valant)’. tačiau semasiologiškai kažin ar siejasi ‘Reiben, Scheuern’ ir ‘Verschneide’. Ir dar: guldýti daugiausia fiksuojama rytų ir pietų Lietuvoje, o gáldyti (plg. la. galdêt ‘schaälen, bolstern’) – tik žemaičių tarmėje. Man rodos, kad guldýti ‘kastrieren’ galėjo metaforiškai atsirasti iš guldýti ‘hinlegen, zu [473] Boden strecken’ (pjaunamas gyvulys pirma ant žemės ar kur nors pan. partiesiamas) arba susiformavo dėl slavų įtakos; plg. r. класть ‘verschneiden, kastrieren’ ir kt.
Šaltinis:
Skardžius 1959, 437–438
Antraštė:
guldyti
Reikšmė:
versti, leisti gulti; kastruoti
Straipsnelis:
[Rezenzuojamas V. Orelo A Handbook of Germanic Etymology, 2003.] Kai kurios etimologijos pateikiamos klaidingai ar neišsamiai: pragerm. *kultaz (norv. kult ‘apvali, stambi figūra; kalvos viršūnė’, s. ang. colt ‘kumeliukas’) siejamas su lie. guldyti ‘kastruoti’ (p. 223). Iš tiesų šį reikšmė yra antrinė, išriedėjusi iš pagrindinės ‘versti, leisti gulti’. Tad be reikalo pasitikėta Fraenkelio mėginimu skirti homonimą guldyti ‘kastruoti’ ir sieti jį su galdyti bei kt. (Fraenkel 175).
Šaltinis:
Kabašinskaitė 2004, 322

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas