Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gùltas
Reikšmė:
gulima vieta, guolis
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. гу́лта (bev. gim.) ‘kiaulių guolis, migis, kinis’ < lie. gùltas (gùlta) ‘gulima vieta, guolis’ Stankevičius К IV 226.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 54
Antraštė:
gùltas
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. gułda ‘miejsce ze słomy robione przez świnię przed prosieniem się’, br. trm. г'улта yra skoliniai iš lie. gùltas.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas