Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gumšóti
Straipsnelis:
[Priebalsių grupės --, -- vartojamos ekspresyvinėje žodžių daryboje.] Lie. gumšóti ‘undeutlich (im Nebel, in der Ferne) erscheinen, still daliegen, lauern’ : gumóti ‘einhüllen’, gū̃myti ‘einhüllen, vermummen’.
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 80
Antraštė:
gumsóti
Reikšmė:
pūpsoti
Straipsnelis:
žr. gomulas
Šaltinis:
Urbutis 1973a, 183–188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas