Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
guñčiai
Reikšmė:
ilgi aptraukti kailiniai
Straipsnelis:
žr. gunčia
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 155

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas