Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gungulỹs
Reikšmė:
gniutulas
Straipsnelis:
Gr. γογγύλος ‘apvalus’. [231] Priesagą randame artimos reikšmės žodžiuose: ἀγκυλος, καμπύλος, στρογγύλος. Galima pripažinti tokio tipo priesagų kaip Αἰσχύλος, αἰσχρός kaitą ir atstatyti būdvardį *γογγρός ‘apvalus’, kurį rodo ungurio pavadinimas. Pagaliau nosinę priesagą turime žodyje γόγγων (žr. šį žodį). Be graikų, Friskas nurodo su tokiu pat vokalizmu s. š. germ. kǫkkr ‘masė’, pragerm. *kanku-z, ide. *gongu-s (Solmsen, Beiträge, 219). Pačioje graikų kalboje gretinama su γιγγίς (iš *γεγγις?), žr. šį žodį. Pagaliau nulinis vokalizmas lie. žodyje gungulỹs ‘gniutulas’ ir t. t., kurie leistų atstatyti sistemą *geng- / *gong- / *gn̥g-. Šiaip ar taip, kalbama apie ekspresyvinę grupę, kurios formos nepastovios.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 231–232
Antraštė:
gungulỹs
Reikšmė:
gubulas, gurulas
Straipsnelis:
žr. gunžys
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 337–340

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas