Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
guogė
Reikšmė:
galva
Straipsnelis:
žr. gunžys
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 337–340
Antraštė:
gúogė
Reikšmė:
galva, anglies gabaliukas
Straipsnelis:
Autorius aiškina armėnų kalbos fonetinės sistemos susidarymą. Dėl ide. palatalizuotų fonemų antrinės palatalizcijos atsiranda tiktai liežuvio priešakinės afrikatos: *ghi̯ > ǰ; *gi̯ > č; ki̯ > čʿ. Ide. *gogi̯o- > koč (arm.) ‘rąstgalys; sienojas; sija; kulkšnis; ritė; rutulio formos daiktas’ šalia kočł ‘rąstas’ ir kt. [plg. norv. kōk ‘grumstas, luitas’, šv. koka ‘grumstas, luitas, sluoksnis’, v. v. ž. koke, s. v. a. kuoche (germ. *kōkan ‘apvali duona’, lie. guogė ‘galva, anglies gabaliukas’ šalia gr. γογγύλος ‘apvalus’, s. š. germ. kǫkkr ‘rutulys’, lie. gùnga ‘kupra, rutulys, luitas’)
Šaltinis:
Джаукян 1982, 58
Antraštė:
gúogė
Reikšmė:
Kohlkopf, Kopf, Dickschädel
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Teikiamas pavyzdys, kur prasl. ch- (< *) : g/g̑, plg. prasl. *chochol)- / *gogol-: aukšt. ir luž. žem. chochoł ‘Kuppe; Schopf der Vögel, Keim’, le. chochoł ‘Garbenende, Strauß’ šalia le. gogol, gogolica ‘(Wild) Ente’, luž. žem. Gogolow vv. ir lie. gúogė ‘Kohlkopf, Kopf, Dickschädel’.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 30

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas