Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
guostas
Reikšmė:
kuokštas, guotas
Straipsnelis:
Guostas [yra] šalia gúotas ‘banda, būrys, gauja; medžių, grybų, krūmų, javų nedidelė grupė, kuokštas’ (dėl -st- : -t- kaitaliojimosi plg. plaũstai ‘viena iš dviejų lentų, kalamų luoto šonuose…’ ir plautaĩ ‘viena iš dviejų šoninių kelminio avilio lentelių…’; grum̃stas’ : grum̃tas), kurių kilmė, matyt, susijusi su ide. karvės pavadinimu *gᵘ̯ōu- (Karaliūnas, Baltų kalbų struktūrų bendrybės ir jų kilmė, V., 1987, 188 t.; plg. Fraenkel 177).
Šaltinis:
Karaliūnas 1991, 68

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas