Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gur̃bti
Reikšmė:
stiprėti, nykti
Straipsnelis:
žr. gárbana 01
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 158–161
Antraštė:
gùrbti
Reikšmė:
stiprinti
Straipsnelis:
Peter von Dusburg 1326 m. Chronicon Terrae Prussiae greta finų miško dievo Tapio (dažniausiai būnančio prie arba aplink kalną), minimas sugurbi. Jame įžiūrimas pr. surgi ‘by, around’ (plg. Smoczyński 2000, 139) & *garbis ‘mountain’. Galbūt tai galėtų būti nulinio laipsnio šaknies balsių kaitos atvejis, plg. lie. gùrbti ‘to strengthen’, gurbùs ‘growing’, Gùrbai tipo toponimus (Fraenkel 1962, 135); sl. *gъrbъ ‘back, hump’, ‘mountain, hill’ (Toporov II, 160).
Šaltinis:
Blažek 2004, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas