Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gurgùtis
Reikšmė:
kankorėžis
Straipsnelis:
Lietuvos šiauriniuose regionuose prie Latvijos sienos (Biržuose, Pasvalys) vartojamas kankorėžio pavadinimas gurgùtis ir jo variantai (išskyrus gurgõzas) – priesagos -utis vediniai, plg. gur̃gti ‘burbuliuoti; urgzti’ (LKŽᵉ). Pastarasis su gar̃gti ir kitais onomatopėjiniais jo giminaičiais gali sietis su senu veiksmažodžiu lie. gérti, la. dzer̂t (Fraenkel 1955–1965, 126), anksčiau reiškęs ‘ryti’ (vėliau ‘godžiai valgyti, gerti’), plg. s. bažn. sl. požirǫ ‘praryju’, s. i. jiráti ‘ryja’, av. ǰaraiti ‘praryja’, lo. vorō ‘ryju’ ir gr. βορά, s. air. túarae, arm. ker ‘maistas’ bei kt. (Trautmann 1923: 89t.; ME 1, 597; Fraenkel 1955–1956, 148t.; Pokorny 1959, 474tt.; Gamkrelidze, Ivanov 1984, 702; Sabaliauskas 1990, 85; Mažiulis 1988, 426; Kaukienė 2005; Smoczyński 2007, 172t.). Plg. kìrkužė.
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas