Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gur̃tas
Reikšmė:
diržas, juosta
Straipsnelis:
Dėl c rašymo vietoje /g/ [prūsų k.] plg., pvz., pr. aclo-cordo E 313 ‘virvė kinkiniui vadovauti’, 1. a(u)kla-gurts, kur pirmasis komponentas priklauso pr. auclo E 451 ‘apynasris’ (‘halfter’), o antrasis komponentas pasiskolintas iš v. v. a. gurt M. ‘diržas, juosta’ (atmestina nuomonė Toporov 1975, 69); iš to paties vok. šaltinio kilęs ir lie. gur̃tas ‘t. p.’ kompozituose juñgurtas, jùngurtas ‘diržas, su kuriuo pavalkai pritvirtinami prie vežimo grąžulo’.
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 309

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas