Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gvėgždáitė
Reikšmė:
žvaigždelė
Straipsnelis:
Lazūnų šnektos žodyne randame tokių skolinių iš baltarusių kalbos, kuriuos patys baltarusiai anksčiau yra skolinę iš lietuvių arba gavę baltiško substrato keliu, pvz., […]. Čia gausu visokių hibridų, pvz., gvėgždáitė ‘žvaigždelė’ (plg. le. gwiazda ‘žvaigždė’).
Šaltinis:
Zinkevičius 1986b, 42
Antraštė:
gvegždáitė
Reikšmė:
žvaigždutė
Straipsnelis:
Dvikalbėje aplinkoje dėl kitos kalbos sinonimo įtakos atsiranda žodžių pakitimų: lie. gvegždáitė (Lazūnai) ‘žvaigždutė’, plg. le. gwiazda ‘žvaigždė’.
Šaltinis:
Zinkevičius 2011b, 134

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas