Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gvalbùs
Reikšmė:
kuris gerai gvalbosi; gvaldus
Straipsnelis:
Lie. gvalbùs ‘kuris gerai gvalbosi; gvaldus’ : gvilbùs ‘kuris gerai gvilbosi’. Abu būdvardžiai laikytini sinchroniškai vediniais iš veiksmažodžių gval̃bo (gval̃bė, gvalbýti) ‘gvaldyti’ : gvil̃bo (gvil̃bė, gvilbýti) ‘gvildyti, gliaudyti’.
Šaltinis:
Vanags 1994, 44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas