Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gýslingas
Straipsnelis:
Pr. *gisl-ind atstatoma pagal vandenvardį Gislingen (ežeras), plg. vėliau – Geißlingen. Siūloma sieti su lie. gýslingas (gyslìngas) ‘su daug gyslių’ (LKŽ III, 355).
Šaltinis:
Топоров ПЯ E-H, 250

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas