Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gyvė
Reikšmė:
gyvenimas
Straipsnelis:
Pr. giwei ‘gyvenimas’ artimiausi atitikmenys – la. dzîve (ME I, 559), lie. gyvė ‘gyvenimas’ (?) (plg. LKŽ III 370; plg. taip pat reikšmes ‘gyvybė’, ‘šeima’ /?/, taip pat gývis, gỹvis. Plg. r. живь ‘gyva žuvis’, ‘šviežia žuvis’ [...] ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E-H, 256
Antraštė:
gỹvė
Straipsnelis:
[Aptariamos moravų ir baltarusių leksikos paralelės] Br. кнiга, кнiгаўка atitinkanti č. kníha, kníhavka ‘каня, Vanellus’, kurie kilę iš kníhat, kníhavý ‘той, хто кнíхá, канькае’, yra dūriniai iš prasl. *knigalъka / knigavъka, kurių pirmasis dėmuo yra ekspresija kní- ir antroji dalis *galъка, *gava, kuri gali būti kilusi iš lie. gỹvė, knývė, la. kīvīte (plg. bl. gỹ-/ký-/kī-.
Šaltinis:
Лучыц-Федарэц 2000, 233

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas