Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ìšžargas
Straipsnelis:
Dėl fonetikos Pabaltijų finų kalbų jaučio pavadinimą ‘pilkas, žilas’ (suom. härkä) reikėtų sieti ne su bl. *žirgas, o su *žargā ar *žargas. Jo buvimas netiesiogiai rodo lie. ìšžargas ‘išsižergęs, išsiskėtęs’ ir suprieveiksmėjusi forma eiti išžarga.
Šaltinis:
Venckutė 2001, 127

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas