Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ìšdas
Reikšmė:
‘išlaidos, lėšos, turtas’
Straipsnelis:
Lie. ìšdas = [iždas] ‘išlaidos, lėšos, turtas’, s. lie. ‘skarb; thesaurus’ (SD³ 404), iźdu krauiu ‘skarbię; condo in thesaurus aliquid’ (SD³ 404) ir t. t. Daryba: išd+asišd-ė́tiiš-dė́-ti ‘wyłożyć (pieniądze)’, s. lie. DP ‘schować, zachować’, ‘schować, skryć, pogrzebać kogo’ (SD³ 30, 78, 134, 398). SD¹ 163 iźdeimas ‘schowanie’.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 251
Antraštė:
ìšdas
Reikšmė:
wydatek, s. lie. skarb; thesaurus
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -ėti perintegracijos procesais.] Lie. ìšdas ʻwydatek, s. lie. skarb; thesaurusʼ daryba yra: išd + asišd-ė́tiiš-dė́-ti (pinigùs) ʻwyłożyć (pieniądze)ʼ, s. lie. ʻschować, zachowaćʼ. Iš neperintegruoto kamieno išdė- yra lie. ìšdėlis ʻzniosek, jajko nadzwyczaj małe…ʼ : išdė́-ti ʻwyłożyć, wydaćʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 164

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas