Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
išnaršýti
Reikšmė:
išneršti
Straipsnelis:
Oset. nœrsyn: nœrst / nœrsun: nœrst ‘išsipūsti, storėti’. Iranėnų *nr̥-, *nar-, ide. *ner-, *əner- ‘gyvybės jėga, galia’ atpažįstamas dar Pamyro n. nar- ‘didelis, galingas’ (sudurtiniuose žodžiuose. Morgenstierne, IIFL II 233), par. nar- ‘būti pajėgiam’, persų hunar, s. persų uvnara-, av. hunara- ‘sugebėjimas; meistriškumas, šlovė’, s. i. sunara- ‘galingas; pilnas gyvenimo jėgų’, sūnr̥ta- ‘gyvenimo jėga’ (-nr̥ta = oset. nard), lo. neriosus ‘stiprus; patvarus; atkaklus; tvirtas’, s. air. nertaim ‘stiprėju’, kimrių nerthu- ‘stiprėti’ ir kt. (Pokorny 765). Čia taip pat priskiriama iranėnų *nar-, ide. *əner- ‘patinas’ ir kt.; žr. nœl. Kažinar atsitiktinis šių baltų-slavų žodžių sąskambis: lie. ner̃šti, išnaršýti ‘išneršti’, nar̃štas, r. нëрст, нерест, нëршиться, нереститься. Plg. nard, narst.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas