Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
išsižàgti
Reikšmė:
išsikeikti, išsikolioti, išsibarti
Straipsnelis:
Dėl sugretinimo pr. rānctwei ‘vogti’ : r. ругать ‘keikti, kolioti’ FBR II 11, plg. lie. išsižàgti (Šlapelio žodynas) : la. zagt. Su la. praes. forma zùogu plg. lie. (iš Šlapelio) įsižangù ‘vogiu, pasigaunu, apsiteršiu’.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 339

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas