Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
išsi-puĩšinti
Straipsnelis:
Lie. veiksmažodis išsipuĩšinti yra ne iš p(u)išmas ‘stolz, hochmütig’: le. pyszny (p. 16). Šis veiksmažodis reiškia ‘išsiteplioti [274] suodžiais’ ir yra susijęs su paĩšinti ‘t. p.’: paĩšos ‘suodžiai’. Minėtas veiksmažodis yra dvibalsio ui, turinčio ekspresyvinę reikšmę, pavyzdys, plg. Stang. St. balt. 3, 168 ir toliau. Tačiau dvibalsio ui kilmė dar yra neaiški.
Šaltinis:
Otrębski 1950c, 274–275

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas