Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ìštranka
Reikšmė:
прорубь
Straipsnelis:
Le. c’uška, c’'užka ‘прорубь’ kilo iš lie. čiõžti ‘бить’ pagal semantinį modelį, kaip le. prerębel(prze)rąbać, r. прорубьпрорубить, lie. ìštrankaištrankýti. Dar žr. čiožti.
Šaltinis:
Веренич 1989, 198–199

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas