Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ìšvirtūlis
Reikšmė:
išvirtęs medis
Straipsnelis:
Vedinių priesaga -ūlis, -ūlė < -ulis, -ulė. Minėtoji priesaga pailgėjo gavusi nukeltinį kirtį (žemaičių tarmėse): ìšvirtūlis ‘išvirtęs medis’.
Šaltinis:
Grinaveckis 1989, 81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas