Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
Straipsnelis:
žr.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 353
Antraštė:
Straipsnelis:
žr.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 228
Antraštė:
Straipsnelis:
žr.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 70–74
Antraštė:
Straipsnelis:
žr.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 91–97
Antraštė:
Straipsnelis:
žr. ižgi
Šaltinis:
Nilsson 2001, 190
Antraštė:
ìž
Straipsnelis:
Sl. iz, la. iz, lie. ìž (bet plg. lie. ìš, pr. is) gali turėti antrinį skardumą.
Šaltinis:
Milizia 2012, 369

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas