Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ižgi
Straipsnelis:
K. Liukkoneno siūlomos naujos geros suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. ehkä ~ ehki ‘perhaps’; plg. s. lie. ižgi, išgi. Liukkonenas suponuoja bl. i pakeitimą Balt. finų e, tačiau nemini, kad bl. ir sl. pats yra neaiškus, plg. gr. ek(s), lo. ex ir kt. Vokalizmas i- gali būti laikomas nereguliaria garsine raida, sukelta galbūt dažno šio prielinksnio pasitaikymo kalboje […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas