Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ìžti
Straipsnelis:
žr. aigaras
Šaltinis:
Hamp 1969c, 125–126
Antraštė:
ìžti
Straipsnelis:
žr. iežti
Šaltinis:
Варбот 1974, 47
Antraštė:
ìžti
Straipsnelis:
eyswo (eizwo) E. 159 ‘žaizda’ : s. sl. ЯЗВА ‘t. p.’ [204], lie. aiža ‘trūkimas, įskilimas’, ìžti, la. aiza ir kt. žr. Walde-Pokorny I, 9.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 204–205
Antraštė:
ìžti
Reikšmė:
aufspringen
Straipsnelis:
J. Pokorny’as (IEW, Lief. 1–11 [iki taus-], 1948–1957, 13, 1 t.) teisingai spėja žodžio ‘ožka’ pamatine reikšme buvus *‘Springerin, šokinėtoja’. Walde-Pokorny I, 9 paminėti šie giminiški bl.-sl. žodžiai – s. sl. jazva ‘Wunde’, pr. eyswo ‘t. p.’, s.-kr. jazvina ‘Höhle’, lie. áiža ‘Riß’, la. aĩza ‘t. p.’, lie. ìžti ‘aufspringen’, ižá ‘stambi ledo lytis’, la. ìeze ‘Eisspalte’ turbūt veikiau sietini su het. igāi- ‘šokti, šokinėti, zerspringen, bersten (vom glühenden Stein im Wasser)’.
Šaltinis:
Knobloch 1959, 32
Antraštė:
ìžti
Straipsnelis:
žr. aigaras
Šaltinis:
Hamp 1969c, 125–126

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas