Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
iešma
Straipsnelis:
žr. iešmas
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 65
Antraštė:
iešmà
Straipsnelis:
kamieno variantas yra paveldėtas [iš ide. prokalbės laikų], o (-kamienis yra bendrabaltiškas ar atskirų baltų kalbų padaras: lie. (j)iešmà = la. ìesma, gr. αἰχμή / lie. (j)iẽšmas = la. ìesms, pr. aysmis.
Šaltinis:
Stundžia 1994, 20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas