Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
iẽžti
Straipsnelis:
žr. aižyti
Šaltinis:
Безлай 1977, 16
Antraštė:
iežti
Straipsnelis:
žr. eižti
Šaltinis:
Machek 1966, 168–169
Antraštė:
iẽžti
Straipsnelis:
Sl. *obъža / *obъza, r. обжа, br. гобжа, s. r. обьжа ‘arklio iena, rankena’, le. obza, obdza ‘virvė arkliams, karvėms rišti’. Manoma, kad z / ž gali būti kilęs iš ide. *g’: ide. *g’ > sl. z, kuris junginyje su jž. Siejama su lie. iẽžti, ìžti, aižýti, ìšaiža, áiža, la. aiza ‘tarpeklis’, pr. eyswo ‘žaizda’, sl. *jazva.
Šaltinis:
Варбот 1974, 47
Antraštė:
iẽžti
Straipsnelis:
žr. aižyti
Šaltinis:
Безлай 1977
Antraštė:
iẽžti
Straipsnelis:
žr. aisus
Šaltinis:
Karaliūnas 1992b, 217–221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas