Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
iesmė̃
Reikšmė:
kiekis malkų, vienu kartu įdedamų į krosnį, firing-charge
Straipsnelis:
žr. aisus
Šaltinis:
Karaliūnas 1992b, 217–221
Antraštė:
iemė̃
Reikšmė:
Holz zum Anheizen des Ofens
Straipsnelis:
Žodžiai, paliudyti apie 500 pr. Kr. lyginami su tais, kurie paliudyti 2000 metų vėliau (pvz., av. aēsma- ‘Brennholz’ ≈ lie. iesmė̃ ‘Holz zum Anheizen [116] des Ofens’.
Šaltinis:
Schmid 1976a, 116–117
Antraštė:
iesmė̃
Straipsnelis:
žr. aisus
Šaltinis:
Karaliūnas 1992b, 217–221
Antraštė:
iesmė̃
Straipsnelis:
Lie. iesmė̃ ‘Holz zum einmaligen Einheizen des Ofens’, av. aēsma- ‘Brenholz’ iš *oidh-sm-, plg. s. i. inddhé ‘entzündet’, gr. αῖθος ‘Brand, Feuer’ ir kt.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 120

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas