Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
*ilgta
Reikšmė:
late
Straipsnelis:
K. Liukkoneno siūlomos naujos geros suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. ilta ‘evening’ < *ilgta ‘late’ – dar viena puiki etimologija […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 190
Antraštė:
ìlgti
Straipsnelis:
Straipsnyje nagrinėjami paskolinti baltų kalbų dalyviai suomių kalboje. Suom. *ilta ‘vakaras’ greičiausiai kilęs iš baltų neveikiamosios rūšies būtojo laiko bevardės giminės dalyvio *ilgta (plg. la. il̃gt ‘dauern, währen; sich sehnen’, kuris etimologiškai tapatus lie. ìlgti ‘lang werden, sich langweilen’).
Šaltinis:
Liukkonen 1994, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas