Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
indarõkas
Reikšmė:
sijonas
Straipsnelis:
indarõkas ‘sijonas’, plg. le. indarak, br. dial. индерак ‘t. p.’ (LKA I 193; Fraenkel LEW 10; Būga RR III 454). Į slavų kalbas atėjo veikiausiai iš vokiečių kalbos, plg. vok. Unterrock ‘apatinis sijonas’ (Brückner SEJP 92; Borejszo, Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600, 1990, 143–144; M. Bartkiewicz, Odzież i wnętrza domów mieszcziańskich w Polsce w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, 1974, 174; Этималагічны слоўнік беларускай мовы, I, 1978, 112–113). Lietuvių kalboje tai žymiai retesnis variantas nei andarõkas (J; JR 67; LKA I, 193; LKŽ IV, 105). Dar žr. andarokas.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 93

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas