Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
inkštìras
Straipsnelis:
Pr. žodžiui anxdris ‘žaltys’ Endzelynas siūlo taisymą *ankstirs. Ši forma labiausiai atitinka lie. ankštìras (ankštiraĩ), la. anksteri ‘vikšrelis’, ‘lerva’, taip pat plg. lie. ankštirà, ánkštera, ankšteras, ánkštara, ánkštaras, inkštìras ir pan. Endzelynas mano, kad bl. *ankstiras ‘vikšras’ galėjo atsirasti dėl žodžio, siejamo su s. v. a. augar, r. угорь, pr. angurgis, ir inkstìras, inkštìras tipo žodžių kontaminacijos. Forma anxdris galėjusi būti klaidingai užrašyta arba atsiradusi kaip senesnės ankstirs evoliucijos rezultatas.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 96
Antraštė:
inkštìras
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. inksztyr ‘pryszcz, wągr’ yra skolinys iš lie. inkštìras.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas