Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
insčios
Reikšmė:
Schoß, Eingeweide, das Innere (des Leibe)
Straipsnelis:
žr. inkstis
Šaltinis:
Eckert 1977, 588–589
Antraštė:
insčios
Straipsnelis:
Pr. instran ‘tepalas, riebalai, lašiniai’ apskritai laikomas skoliniu iš v. v. ž. inster ‘skerdžiamų gyvulių žarnos’ (s. isl. ístr ‘pūkai’), žr., pvz., Berneker SEW I, 435. Tačiau la. îstris ‘inkstas’ (pateikiama iš Infläntische Volkslieder aus Kraslaw) kažin ar gali būti skolinys. Minėti bl. žodžiai galbūt yra seni, paveldėti ir giminiški su germ. formomis, plg. lie. insčios.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 406

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas