Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
intė
Reikšmė:
vyro brolio žmona
Straipsnelis:
Pastarasis terminas apibrėžia giminystės ryšį tarp „brolių žmonų“: tai pavadinimas, duodamas žmonos vyro brolių žmonoms, kurios pagal patriarchalinį paprotį gyvena kartu, pavadinti. Visur šis terminas yra archaizmas: skr. yātr̥-, iranėnų kalbose atitinkama forma *yāθr- galima atstatyti pagal puštų yōr; frygų ianatēr- (ιανατηρ-), gr. εἰνατέρες, lo. ianitrīces, s. sl. jętry, lie. intė.
Šaltinis:
Benveniste 1969, 251

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas