Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ìrklas
Straipsnelis:
S. air. veiksmažodinė šaknis rá- ‘irti’ 3 sg. ráid ‘iria’, 3 pl. ráit. Vediniai: rámae m. ir f. ‘irklas’, gen. pl. rámae, pl. rámhada; rámaid ‘irkluotojas’. Šaknis yra ide.: s. i. arítra- m. ‘irklas’, aritár- ‘irkluotojas’, gr ἐρέτης ‘irkluotojas’, ἐρετμόν ‘irklas’, lo. rēmus ‘irklas’, lie. iriù, ìrklas, s. isl. róa ‘irti’, s. ang. rówan ‘irti’, s. isl. róþr ‘irkluoti’, s. v. a. ruodar ‘irklas’, s. ang. róđar neutr. ‘irklas’, Pokorny IEW, 338. Valų rhwyf ‘irklas’, v. kornų ruif (voc.) ir v. bret. roeff, dabar roeǹv, roév ‘irklas’ yra pasiskolinti iš lo. rēmus; bret. žodis taip pat turi reikšmę ‘kastuvas’. [Tačiau v. valų rhaw(f) ‘kastuvas’, pl. rhofiau, vedinys rhofio ‘kasti’ yra savas ir kilo iš *rāmā, t. y. kaip ir airių, iš pamatinio *ra-, [...]. S. bret. formą roiau [...], v. bret. reuff ‘irklas’ naujaisiais laikais išstūmė lo. skolinys roeǹv ‘irklas [R1]. Dabartinė bret. forma rañv ‘kastuvas’ (jeigu ji neiškraipyta) suponuoja trumpą , kuris keltų kalbose nepaaiškinamas.]
Šaltinis:
Vendryes LEJA, r1–r2
Antraštė:
irklas
Straipsnelis:
Daugelis žodžių, reiškiančių ‘irklas’, priklauso veldinių grupei, kiti šios reikšmės žodžiai paprastai susiję su sąvokomis ‘nešti, vežti’, ‘meškerė’, ‘-rykštė’ ir pan. Lie. irklas, la. irkls, irklis (plg. lie. irti, la. irt), skr. aritra- (plg. aritar- ‘yrėjas’) gr. ἐρετμόν (plg. ἐρέσσω ‘irti’), lo. rēmus, s. air. rāme, s. ang. rōþer, s. v. a. ruodar ir t. t., visi < ide. *erə-, *rē-, *rō-, matomos žodžiuose, reiškiančiuose ‘irklas’, ‘irti’ (gali būti, kad susiję su ide. *er-, matomos skr. r̥- ‘judėti’, bet tai dar neaišku).
Šaltinis:
Buck 1949, 732
Antraštė:
ìrklas
Straipsnelis:
žr. irti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 108
Antraštė:
ìrklas
Straipsnelis:
Įprasto lietuvių ir latvių priegaidžių santykio neatitikimo pavyzdžiai: […] b) atvejai, kai lie. akūtą (3 kirčiuotė) atitinka la. tęstinė priegaidė: […] lie. ìrklas (3) – la. ir̃kls.
Šaltinis:
Poljakov 1996b, 169
Antraštė:
ìrklas
Straipsnelis:
Galimai tarpusavyje buvusių susijusių ide. priesagų *-tlo-, *-tro-, *-tʰlo-, *-tʰro- (fem. *-tlah₂-, *-trah₂-, *-tʰlah₂-, *-tʰrah₂-) priebalsio *-l- resp. *-r- pirminė distribucija priklausiusi nuo šaknies struktūros. Priebalsis *-r- pasitaikydavęs po šaknų, sudėtyje jau turėjusių sklandųjį priebalsį, o priebalsis *-r- – visur kitur (buvęs nežymėtasis narys). Baltų ir slavų kalbose paprastai apibendrintas priesagos variantas su *-l-. Vedinių su ide. *-tr- po *-r- pavyzdžiai: ide. *(h₁)(e)rh₁-tro- > s. v. a. ruodar (galbūt skolinys iš keltų kalbų, plg. Rasmussen 1998: 553–556 […]), s. i. arítra- / áritra-, lie. ìrklas […].
Šaltinis:
Olsen 2010b, 37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas