Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
irtas
Straipsnelis:
Straipsnyje nagrinėjami paskolinti baltų kalbų dalyviai suomių kalboje. S. suom. irras ‘laisvas’ (s. suom. k. ‘laisvas’) yra iš baltų neveikiamosios rūšies būtojo laiko vyr. g. dalyvio *irtas: *irtas > *irδas > irras.
Šaltinis:
Liukkonen 1994, 90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas