Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ìstuba
Reikšmė:
valstiečio troba, lūšna
Straipsnelis:
Lie. trm. ìstuba f. ‘valstiečio troba, lūšna’ bei la. istaba, trm. istuba f. ‘troba, kambarys’ yra slavizmai < sl. istъba (plg. s. r. истъба ‘namas, (didelis) apkūrenamas kambarys’, r. изба ‘valstiečio troba’, le. izba ‘t. p.’ [ir kt. pvz.]). Minėtasis slavų kalbų žodis savo ruožtu yra germanizmas, plg. s. v. a. stuba ‘apšildomas kambarys (ypač moterų), vonios kambarys’.
Šaltinis:
Otrębski 1966b, 59

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas