Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
istymas°
Reikšmė:
gydymas
Straipsnelis:
Istymas ‘gydymas’ ir istinti ‘gydyti’ duoda LKŽ IV, 153. Bet iš „Naujojo keleivio“ (V, 1881, 27) paimtuose iliustraciniuose sakiniuose visur yra paistymas ir paistinti, kuriuos LKŽ autoriai aiškina ‘pagydymas’ ir ‘pagydyti’. Tad dėl tokio skaidymo morfemomis (priešdėlis pa- ir šaknis -ist- kyla pagrįstų abejonių. Kad iš tikrųjų čia esama paistymas ‘gydymas’ ir paistinti ‘gydyti’, taigi šaknies paist-, aiškiai matyti iš [...] paistyti (-o, ) ‘gydyti, vaistyti’ ir paistas ‘vaistas’ (J¹). Iš pastarojo veiksmažodžio su priesaga -imas ir yra pasidarytas „Naujojo keleivio“ paistymas.
Šaltinis:
Karaliūnas 1994, 126

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas