Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ìt
Straipsnelis:
Fraenkel (1962–1965, 189) ir Stang (1966, 415) lygina ìt su s. i. íti ir lo. ita. Lie. ìt geriau kildinti iš ide. *h₂i, plg. s. i. iva ‘kaip’, Homero ἴνα ‘kur’, iš ide. *h₂i-tV, *h₂i u̯a, *h₂i-na. Go. santykinė dalelytė -ei kilo iš *h₂í-h₂i.
Šaltinis:
Dunkel 2009, 46

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas