Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jėgà
Reikšmė:
galia, pajėgumas
Straipsnelis:
žr. juokti
Šaltinis:
Варбот 1963, 206
Antraštė:
jėgà
Straipsnelis:
žr. uoglis
Šaltinis:
Журавлев 1988–1990 (1992), 77–78
Antraštė:
jėgà
Straipsnelis:
La. jȩ̃ga (plačiai vartojamas), lie. jėgà / la. jȩ̀gs (sėliškos ir rytų Vidžemės patarmės) ‘sugebėjimas; (fizinė) jėga; prasmė’ yra baltų kalbos paralelė graikų kalboje. Visiškas atitikmuo graikų kalboje (ἥβη ‘jaunystės jėga; jaunystė’ = la. jȩ̃ga < ide. *i̯ēgʷā; Fraenkel 192; Pokorny 503) leidžia laikyti archajiškesne, galbūt paveldėta iš ide. prokalbės dialektų, kamieno formą (plg. Trautmann).
Šaltinis:
Stundžia 1994, 18
Antraštė:
jėgà
Reikšmė:
Kraft
Straipsnelis:
žr. pajėgti
Šaltinis:
Bammesberger 1994b, 13
Antraštė:
jėgà
Straipsnelis:
[Aptariama ilgųjų balsių raida bei Kortlandto siūlomos cirkumfleksinės priegaidės galimybė baltų ir slavų kalbose.] Taisyklė *-ĒH- > *-- ne visada galioja. Lie. jėgà AP 4, la. jȩ̃ga ‘jausmas, jutimas’ (: gr. ἤβη ‘jaunystė’). Pasak Nikolaevo (2004, 213ff.), ajolų ἄβα (Alc. 101), dorėnų ἇβαι (Theoc. 5, 109) ir būdvardis ἁβρóς ‘grakštus, dailus’ (< *Hi̯agʷ-ro- < *Hi̯eh₂gʷ-ro-, ‘Wetter-Regel’) nurodo Narteno abliautą *Hi̯ē̆h₂gʷ-eh₂-. Lie. ir la. formos nesutampa. Kadangi latvių kalba paprastai išlaiko pirminę kirčiavimo paradigmą, prabaltų pirminis daiktavardis rekonstruotinas su akūtine intonacija.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011a, 16
Antraštė:
jėgà
Straipsnelis:
žr. pušis
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 141

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas