Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jū́šė
Reikšmė:
mėsos sultinys
Straipsnelis:
iuse (jūse) E 377 ‘juche’ (= ‘mėsos sultinys’) : lie. júšė (š < ide. s?) ‘mėsos sriuba’, s. sl. юуха, lo. jūs, yūḥ ‘mėsos nuoviros’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 199.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 230
Antraštė:
jū́šė
Reikšmė:
srėbalas, prasta sriuba
Straipsnelis:
[Nors paaiškinti albanų kalbos fonetikos ypatybes yra nelengva, tačiau Hempas iškėlė tuos atvejus, kai žodžio pradžioje laringalas h- albanų kalboje išlieka, o hetitų kalba jį praranda. E. P. Hempas pateikia keletą pavyzdžių, kur *γi̯ > alb. :] alb. trm. gjanë ‘aliuvinis dumblas, sąnašos’, gjër ‘sriuba’ : gr. ζύμη ‘tešla, tiršta masė’, lie. júšė ‘srėbalas, prasta sriuba’, pr. juse ‘mėsos sriuba, sultinys’.
Šaltinis:
Schwartz 1970, 102
Antraštė:
jūšė
Reikšmė:
žuvienė, skysta sriuba, sriuba su kruopom
Straipsnelis:
Pr. iuse ‘sriuba’ visų pirma siejama su lie. jūšė ‘žuvienė’, ‘skysta sriuba’, ‘sriuba su kruopom’ ir pan.; jū́šia ‘silkių sriuba’ (KI 589), juša ‘tiršta sriuba’, žr. LKŽ IV 438–439. Latvių kalboje nėra tikslių paralelių, užtai yra tos pat šaknies formų, artimų semantiškai: šalia jáut ‘maišyti duoną, tešlą’ (plg. lie. jùšinti ‘liesti’ ir pan.) ir jàukt ‘t. p.’ ‘būti sutrikdomam, sujaukiamam’ ir t. t., plg. jā̆vs, javums, jāvals ‘skysta ėdalas kiaulėms’ ir t. t. Plg. br. ю́ха ‘skysta sriuba’, ‘kraujas iš nosies’, ‘žuvienė’, ю́шка ‘užpilas’, ‘kraujas’ ir t. t.; plg. lie. jūška, jùšnikas – skolinys iš sl., r. юхá, ю́шка, bet ir ухá, le. jucha, č. jícha, jíška ir t. t. [99].
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 98–100
Antraštė:
jū́šė
Straipsnelis:
S. i. yū́ḥ (yūṣ-) n. ir lo. iūs, iūris ‘sriuba, sultinys’ galėtų būti kilę iš ide. *yūs, gen. *yūs-es/-os […] Germ. *jūsta- geriausia laikyti iš *jūs ‘rūgstanti, besifermentuojanti masė’ išvestu būdvardžiu. […] Lie. jūšė f. ‘žuvies sriuba, prasta sriuba’, s. pr. iuse ‘mėsos [255] sultinys’ kilęs veikiausiai iš *yūsiyā⁶⁷ [⁶⁷ F. Specht, KZ, LXIII, 1936, 97 mano, kad kalbėtina apie senovinį būdvardį]. Sl. jucha f. ‘sultinys’ (žr. Vasmer REW […]), priešingai, atrodo kilęs iš yeusā (ar yousā) su šaknies balsių kaita. Tačiau norint sl. žodį suderinti su kitų kalbų *yūs- (< *yuHs-) žodžiais reikėtų atstatyti *yeuHseh₂ (*youHseh₂) atitink. *yewəseh₂. […] Taigi ide. paradigma būtų *yēuHos (arba *yeuHs / *yewəs), gen. *yuHs-és/-ós. Jei Kurilowiczaus aiškinimas, kad sl. jucha esąs vriddhi vedinys iš *yūs, yra teisingas, pakanka rekonstruoti ide. *yūs-.
Šaltinis:
Seldeslachts 1991, 225
Antraštė:
jū́šė
Straipsnelis:
žr. dumšlė
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147
Antraštė:
jùšė
Straipsnelis:
žr. jūšė
Šaltinis:
Kazlauskas 1970c, 131
Antraštė:
jū́šė
Straipsnelis:
Lie. jū́šė, jùšė „žuvies sriuba; prasta sriuba, putra“, jū́šia „silkių sriuba“ greičiausiai yra savarankiški baltų vediniai iš jáũti „maišyti, jaukti“ su priesagomis, prasidedančiomis š. Šie žodžiai vargu ar ką bendrą turi su lo. iūs, s. i. yūṣ ir t. t.
Šaltinis:
Kazlauskas 1970c, 131
Antraštė:
jū́šė,
Straipsnelis:
Lie. jū́šė ‘Fishsuppe, schlechte Suppe’, pr. iuse = lie. jušė: s. sl. jucha ‘Brühe, Suppe’, s. i. yūṣa, yūs ‘(Fleisch) brühe’, la. iūs ‘Brühe, Suppe’.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 116
Antraštė:
jū́šė
Reikšmė:
žuvies sriuba, prasta sriuba, putra
Straipsnelis:
Aptariamasis daiktavardis siejamas su pr. iuse ‘mėsos sriuba, vialas’, s. sl. juxa (< *jauśā ‘mėsos sriuba, viralas’): lo. jūs ‘mėsos sriuba, sriuba’: s. i. jūṣ < ide. *i̯ō̆us- / *i̯ūs- ‘mėsos sriuba, viralas’ < verb. ide. *i̯ē̆us- / *i̯ūs- ‘maišyti’. V. Mažiulio netiesiogiai siejamas su jušė́ti, jùša, -ė́jo ‘judėti’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 114–115
Antraštė:
jū́šė
Straipsnelis:
[Aptariami ide. *‑UH‑ raida graikų kalboje (*‑íh₂‑ > *‑‑ vs. *‑ih₂‑ > *‑i̯ā‑, etc.).] Gr. ζῡ́μη ‘leaven’ (< *i̯ū́smā-) siejamas su s. i. yūṣ- ‘broth, soup’, lo. iūs ‘broth’, lie. jū́šė ‘fish soup, bad soup’, s.-kr. juha ‘soup’. Paralelinė forma gr. ζωμός ‘broth, sauce, soup’ rodo šaknį buvus su *-h₃-, t. y. *i̯úh₃smah₂-.
Šaltinis:
Olsen 2009, 356

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas