Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jūrúoti
Reikšmė:
jaudintis, siūbuoti
Straipsnelis:
žr. jūra
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 93–97
Antraštė:
jūruoti
Straipsnelis:
Dėmesį patraukė slovėnų îr m., ȋr f., kurie rodo buvus seną m. -u- kamieną: *irij ‘омут’ greta (vyrijь XVI a.) viry (Грудар), dial. verîj, berîj ir t. t. (ta pačia reikšme), plg. lie. jūrúoti ‘wogen’, kuris pagal reikšmę sutampa su slovėnų iríti, jeríti, jaríti se ‘Wellen bilden, schäumen (putoti)’ ir siejamas su s. pr. iūrin ‘jūra’ ir wurs ‘šulinys, tvenkinys’ (abiem atvejais – ide. ūr-, kuris yra ide. *euər(i)-) ‘vanduo’ redukcinė pakopa). Slavų k. lauktume *vyr, plg. r. tarm. вырь ‘омут’ ir upėvardžius Вырий, Вырья, Вырьянка, plg. sl. вы (ide. *i̯ūs).
Šaltinis:
Безлай 1977, 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas